• Giữ nhịp chiêng nơi bon làng
  • 22/01/2023 08:22
  • Đối với người M’Nông, cồng chiêng là không gian văn hóa không thể thiếu trong đời sống văn hóa truyền thống. Dù đời sống có nhiều thay đổi nhưng ở nhiều bon làng M’Nông, những nhịp cồng chiêng vẫn được giữ gìn, ngân vang trong đời sống của đồng bào.
Viết bình luận mới