• Giám sát việc trồng rừng tại Công ty Nam Tây Nguyên
  • 17/08/2022 08:28
  • Ngày 16 tháng 8, Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã giám sát công tác trồng rừng, giai đoạn 2010-2021 của Công ty Nam Tây Nguyên, đóng chân trên địa bàn huyện Tuy Đức.
Viết bình luận mới