• Đôn đốc tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất
  • 23/09/2022 06:46
  • Phát biểu tại cuộc họp để nghe Sở TN-MT báo cáo việc lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất tổ chức vào chiều 22/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trọng Yên chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương.
Viết bình luận mới