• Đón bằng công nhận Cây di sản Việt Nam tại Quảng Trực
  • 30/09/2022 06:35
  • Sáng 29 tháng 9, tại Trung đoàn 726, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức đã diễn ra Lễ đón bằng công nhận Cây di sản Việt Nam. Đây là số cây gỗ quý thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ và Trung đoàn 726 (Binh đoàn 16).
Viết bình luận mới