• Doanh nghiệp xuất khẩu nỗ lực vượt khó
  • 29/04/2022 09:02
  • Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp đang dần phục hồi. Tuy nhiên, thị trường lại phát sinh nhiều trở ngại, buộc doanh nghiệp xuất khẩu phải linh hoạt tìm các giải pháp, nhằm chủ động thích ứng kịp thời.
Viết bình luận mới