• Doanh nghiệp nỗ lực vượt đại dịch
  • 14/02/2021 06:00
  • Năm 2020 là năm đáng nhớ với tất cả các doanh nghiệp trong nước nói chung và tại Đắk Nông nói riêng. Đây là năm mà phần lớn các doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, các tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19. Chúng ta sẽ nhìn lại một năm khó khăn của các doanh nghiệp trong tỉnh, tìm hiểu những giải pháp ngắn hạn, lâu dài họ đưa ra để tồn tại, sống chung với đại dịch.
Viết bình luận mới