• Đề nghị công nhận đạt OCOP 11 sản phẩm
  • 14/12/2021 15:59
  • Ngày 13 tháng 12, Hội đồng đánh giá, xếp hạng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đắk Nông OCOP, đã đánh giá, xếp hạng sản phẩm đợt 2 năm 2021.
Viết bình luận mới