• Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư
  • 07/03/2022 15:19
  • Chỉ đạo tại phiên họp thành viên tháng 2, tổ chức vào sáng mồng 7 tháng 3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, nhiệm vụ trước tiên là toàn tỉnh tập trung vào phòng, chống dịch Covid-19. Sở Y tế tập trung quyết liệt về tiến độ tiêm vắc xin mũi 3 cho người dân.
Viết bình luận mới