• Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số
  • 02/07/2022 10:24
  • Sáng mồng 1 tháng 7, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Nông tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ mở rộng tháng 6 năm 2022 bằng hình thức trực tiếp tại cấp tỉnh và trực tuyến với 8 huyện, thành phố và 60 xã, phường, thị trấn với hơn 1.500 đại biểu tham dự.
Viết bình luận mới