• Đánh giá công tác CCHC năm 2021
  • 25/06/2022 18:45
  • Ngày 25 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện năm 2021.
Viết bình luận mới