• Đảm bảo quyền lợi người bị thu hồi đất làm quảng trường
  • 29/07/2022 18:10
  • Trong quá trình thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông), nhiều trường hợp bị thu hồi đất cho rằng việc đền bù chưa thỏa đáng. Tuy nhiên, TP. Gia Nghĩa khẳng định đã làm đúng các quy định và sẽ giải quyết “thấu tình, đạt lý” đối với các trường hợp đặc biệt.
Viết bình luận mới