• Đắk Song thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu năm 2022
  • 12/08/2022 16:42
  • Kết luận buổi làm việc của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông tại huyện Đắk Song vào sáng 12 tháng 8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song cần xác định rõ những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục.
Viết bình luận mới