• Đắk Nông nỗ lực xóa mù chữ
  • 02/07/2022 10:30
  • Dù đã có nhiều nỗ lực nhưng hiện nay số người mù chữ ở Đắk Nông vẫn còn khá cao. Mù chữ không chỉ khiến đời sống của bà con gặp khó khăn mà còn ảnh hưởng tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Viết bình luận mới