• Đắk Mil có 329 lò sấy cà phê
  • 18/11/2021 20:17
  • Huyện Đắk Mil hiện có 329 lò sấy cà phê. Hoạt động các lò sấy đã góp phần bảo đảm chất lượng cà phê vào những thời điểm thời tiết mưa nhiều. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các lò sấy cũng ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Viết bình luận mới