• Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri phường Quảng Thành
  • 14/09/2022 18:18
  • Sáng 14 tháng 9, các đại biểu HĐND tỉnh, thành phố Gia Nghĩa đã tiếp xúc với cử tri phường Quảng Thành để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp chuyên đề thứ 5; dự kiến nội dung, thời gian Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026.
Viết bình luận mới