• Cưỡng chế đợt 3 các trường hợp lấn chiếm đất rừng tại Đắk Glong
  • 24/06/2022 15:30
  • Sáng 24 tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong đã tổ chức cưỡng chế, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm đất rừng tại lâm phần do Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý. Đây là đợt cưỡng chế thứ 3 đối với các trường hợp lấn chiếm trái phép đất rừng dọc quốc lộ 28, đoạn qua xã Quảng Sơn.
  • ANQP
  • 295 lượt xem
  • 0 bình luận
Viết bình luận mới