• Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 9/8/2022
  • 09/08/2022 17:12
  • Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 9/8/2022: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với cơ sở dữ liệu của 11 bộ, ngành, 4 doanh nghiệp nhà nước và 14 địa phương; Ngày 19 tháng 8 năm 2022, Đắk Nông sẽ tổ chức Lễ phát động chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19; Thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP đối với 5 sản phẩm của Công ty Cổ phần thương mại Sachi Tây Nguyên...
Viết bình luận mới