• Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 6/12/2022
  • 06/12/2022 17:29
  • Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh quán triệt Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Ngày mai 7/12 Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông họp phiên thứ 23; Đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã Đắk Som…
Viết bình luận mới