• Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 6/10/2022
  • 06/10/2022 18:39
  • Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 6/10/2022: Phiên họp thứ 19, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026; 9 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Đắk Nông đạt 8,7%; Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông lần thứ 5, năm 2022…
Viết bình luận mới