• Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 5/12/2022
  • 05/12/2022 16:13
  • Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13; Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh, biểu dương, tặng thưởng lực lượng Công an Đắk Nông về chiến công đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn; Từ ngày hôm nay, 5/12 Trung tâm hành chính công tỉnh Đắk Nông sẽ chuyển về địa điểm số 98, đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa…
Viết bình luận mới