• Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 27/6/2022
  • 27/06/2022 18:30
  • Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 27/6/2022: Ngày mai, 28 tháng 6 sẽ diễn ra Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ kiểm tra, đôn đốc các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn Đắk Nông; Sẵn sàng cho kỳ thi Trung học phổ thông năm 2022…
Viết bình luận mới