• Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 24/5/2022
  • 24/05/2022 18:30
  • Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 24/5/2022: Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 2; Các đơn vị liên quan vẫn chưa có kế hoạch, đề xuất gì để phân bổ sách giáo khoa, vở viết cho học sinh trong học kỳ I, năm học 2022-2023; Hơn 50% lượng nước thải sinh hoạt ở thành phố Gia Nghĩa vẫn chưa được thu gom, xử lý…
Viết bình luận mới