• Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 24/11/2021
  • 24/11/2021 18:45
  • Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 24/11/2021: Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng theo hình thức trực tuyến; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp xúc với cử tri huyện Đắk Glong và Đắk R’lấp; Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích ở sông Sêrêpốk…
Viết bình luận mới