• Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 14/10/2021
  • 14/10/2021 16:34
  • Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 14/10/2021: Giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông thăm hỏi, khảo sát hoạt động đội nghệ nhân cồng chiêng và diệt thổ cẩm tại bon Pi Nao; Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp dân 378 lượt, với 725 người…
Viết bình luận mới