• Chương trình tin tức Đắk Nông ngày 11/8/2022
  • 11/08/2022 17:36
  • Chương trình tin tức Đắk Nông ngày 11/8/2022: Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề “Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững”; Giải ngân vốn đầu tư công của Đắk Nông 8 tháng đầu năm vẫn chậm so với kế hoạch; Đắk Nông còn hơn 16.600 ha đất rừng bị lấn chiếm…
Viết bình luận mới