• Chuẩn bị Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII năm 2022
  • 02/08/2022 17:37
  • Chỉ đạo tại cuộc họp Ban tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ 13, năm 2022 diễn ra vào chiều mồng 2 tháng 8, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông nhằm đánh giá chất lượng phong trào văn nghệ quần chúng, phát hiện nhân tố mới bổ sung nguồn nhân lực cho hoạt động văn hoá nghệ thuật của tỉnh nhà.
Viết bình luận mới