• Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế tập thể
  • 24/06/2022 18:22
  • Chiều 24 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tại các huyện, thành phố để chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2022-2025.
Viết bình luận mới