• Cần làm chủ về lao động và việc làm
  • 15/01/2023 12:28
  • Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023 do Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội tổ chức sáng 14 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chúng ta cần làm chủ về lao động, làm chủ về việc làm và nâng cao trình độ tay nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập cao là rất quan trọng.
Viết bình luận mới