• Cần cơ chế “giữ chân” đội ngũ y tế
  • 12/08/2022 10:30
  • Thời gian gần đây, số lượng cán bộ, nhân viên y tế tại Đắk Nông xin nghỉ việc đang có chiều hướng gia tăng. Ngành Y tế Đắk Nông đã có giải pháp gì để giữ chân người ở lại và thu hút thêm nhân lực cho tỉnh nhà.
Viết bình luận mới