• Biểu diễn Dù lượn chào mừng ISV20
  • 23/11/2022 11:00
  • Từ ngày 22-24/11, tại Thành phố Gia Nghĩa diễn ra hoạt động Biểu diễn Dù lượn có động cơ do Liên đoàn Dù lượn thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đắk Nông tổ chức.
Viết bình luận mới