• Bế mạc Hội nghị Quốc tế về Hang động núi lửa lần thứ 20
  • 24/11/2022 15:23
  • Ngày 24 tháng 11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông đã diễn ra Lễ Bế mạc Hội nghị Quốc tế về Hang động núi lửa lần thứ 20 và Hội thảo Khoa học “15 năm phát triển Công viên địa chất ở Việt Nam” do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông phối hợp tổ chức...
Viết bình luận mới