• 10 sự kiện nổi bật năm 2022
  • 20/01/2023 21:11
  • Năm 2022 đã diễn ra nhiều sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tạo nên bức tranh sinh động, dấu mốc phát triển quan trọng của tỉnh. Báo Ðắk Nông giới thiệu 10 sự kiện nổi bật trên các lĩnh vực.
Viết bình luận mới