HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Xúc tiến cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ I
  • 23/07/2019 15:05
  • Sáng 23/7, Ban tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ I, năm 2019 đã tổ chức họp bàn, rà soát, báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ liên quan đến cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần I, năm 2019.
Viết bình luận mới