• Xây dựng và phát triển CVĐC Đắk Nông
  • 29/07/2020 15:24
  • Sáng 29/7,UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình hành động số 98 của UBND tỉnh về Xây dựng và phát triển Công viên địa chất Đắk Nông.
Viết bình luận mới