HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Viettel Đắk Nông chung tay đẩy lùi Covid-19
  • 20/04/2020 09:49
  • Để bảo đảm thông tin thông suốt cũng như giúp động viên các cán bộ, chiến sỹ và lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19, Viettel Đắk Nông đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ viễn thông thiết thực, nhằm kết nối thông tin kịp thời, ổn định.
Viết bình luận mới