• Vấn đề và Sự kiện tuần 4 tháng 6 năm 2019
  • 28/06/2019 13:10
  • Chương trình Vấn đề và Sự kiện tuần 4 tháng 6 năm 2019: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đắk Glong lần thứ III năm 2019; Kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019; Bắt giữ xe vận chuyển lợn gỡ niêm phong kiểm dịch; Đề nghị xử lý hai xe khách chèn ép, tạt đầu nhau; Cây mắc ca và yêu cầu phát triển bền vững; Đắk Glong tích cực phòng, chống sốt xuất huyết
Viết bình luận mới