HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Vấn đề và Sự kiện tuần 4 tháng 5 năm 2019
  • 24/05/2019 10:20
  • Chương trình Vấn đề và Sự kiện tuần 4 tháng 5 năm 2019: Hội thảo về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội KHKT; Kinh tế Đắk Nông tăng trưởng khá; Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc, khu vực 2 năm 2019; Đắk Nông tăng cường phòng dịch tả lợn châu Phi; Nước giếng một số hộ dân ở Nam Dong bị nhiễm xăng dầu; Đại úy Nguyễn Duy Hoàng quan tâm, giúp đỡ Nhân dân; Rừng thông dọc quốc lộ 14 tiếp tục bị xâm hại.
Viết bình luận mới