HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Vấn đề và Sự kiện tuần 4 tháng 3 năm 2019
  • 22/03/2019 10:17
  • Vấn đề và Sự kiện tuần 4 tháng 3 năm 2019 có những nội dung đáng chú ý sau đây:Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông; Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại Đắk Nông; Nỗ lực để Gia Nghĩa sớm phát triển lên thành phố; Chung khảo Cuộc thi tìm hiểu biển đảo Việt Nam; Liên hoan các nhóm nhảy hiện đại năm 2019; Nhà truyền thống Đắk R’moan xuống cấp; Trồng xoài VietGAP ở Đắk Gằn; ​Thu nhập tiền tỷ từ trồng cây dương xỉ
Viết bình luận mới