HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Vấn đề và Sự kiện tuần 4 tháng 10 năm 2019
  • 25/10/2019 11:02
  • Chương trình Vấn đề và Sự kiện tuần 4 tháng 10 năm 2019: ĐBQH tỉnh Đắk Nông góp ý Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi); Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết về công tác lý luận; Đại biểu HĐND tiếp xúc với cử tri các địa phương; Không tìm thấy dấu vết nghi hổ ở hang động núi lửa Krông Nô; Nhiều công trình cần phải khắc phục sau thiên tai; Chú trọng huấn luyện lực lượng dự bị động viên
Viết bình luận mới