HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Vấn đề và Sự kiện tuần 3 tháng 4 năm 2019
  • 19/04/2019 08:21
  • Chương trình Vấn đề và Sự kiện tuần 3 tháng 4 năm 2019: Công tác chuẩn bị đại hội Mặt trận các cấp được thực hiện nghiêm túc; Hội thảo phát triển đô thị xanh Gia Nghĩa; Thanh tra toàn diện về đất đai, đô thị tại thị xã Gia Nghĩa; Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông năm 2019; Trưng bày hơn 3.000 đầu sách tại Ngày hội sách tỉnh Đắk Nông năm 2019; Tìm cách chống hạn cho cây trồng; Những lá thư nơi đảo xa.
Viết bình luận mới