HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Vấn đề và Sự kiện tuần 2 tháng 8 năm 2019
  • 09/08/2019 17:25
  • Vấn đề và Sự kiện tuần 2 tháng 8 năm 2019: Đoàn công tác của trung ương làm việc tại tỉnh Đắk Nông; Đề xuất hỗ trợ các dự án cấp bách ứng phó biến đổi khí hậu; Đắk Nông được cấp 230,475 tấn gạo cứu đói giáp hạt; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn kiểm tra công trình thủy điện Đắk Kar; Thiên tai gây thiệt hại khoảng 52 tỷ đồng; Gia Nghĩa đẩy mạnh thu thuế, phí, lệ phí; Mở rộng đấu tranh vụ xăng giả
Viết bình luận mới