• Vấn đề và Sự kiện tuần 2 tháng 7 năm 2020
  • 10/07/2020 16:37
  • Chương trình Vấn đề và Sự kiện tuần 2 tháng 7 năm 2020: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với tỉnh Đắk Nông; Đắk Nông với 3 nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2020; Lấy ý kiến toàn dân về Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội; Chuẩn bị công bố Công viên địa chất Đắk Nông là công viên địa chất toàn cầu; Đắk Nông tiêm 5000 liều vắc xin phòng, chống bệnh bạch hầu...
Viết bình luận mới