HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Vấn đề-Sự kiện tuần 5 tháng 6 năm 2018
  • 29/06/2018 18:20
  • Chương trình Vấn đề-Sự kiện tuần 5 tháng 6 năm 2018: Quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12; Kết thúc kỳ thi TPHT quốc gia 2018; 6 mẫu phân bón kém chất lượng lưu thông tại Đắk Nông; Hơn 22.000 vụ vi phạm lĩnh vực thị trường tại miền Trung - Tây Nguyên; Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; Cần sớm hỗ trợ thiệt hại cho người dân trong vụ nổ mìn làm thủy điện.
Viết bình luận mới