HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Vấn đề - Sự kiện tuần 4 tháng10 năm 2017
  • 27/10/2017 19:16
  • Chương trình hôm nay, ngày 27/10/2017 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Ưu tiên đào tạo cán bộ quy hoạch dài hạn; Cử tri phường Nghĩa Thành băn khoăn vì những dự án chậm trễ; Tổng duyệt nội dung Kỷ niệm khai thông đường hành lang chiến lược Bắc – Nam; CNXH hiện thực và xu hướng phát triển; Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh ủng hộ bão lụt 121 triệu đồng; Đưa hàng Việt về vùng sâu; Để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh
Viết bình luận mới