• Vấn đề - Sự kiện tuần 4 tháng 9 năm 2020
  • 25/09/2020 15:31
  • Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 21; Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tiếp xúc với cử tri các địa phương; HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III tổ chức kỳ họp chuyên đề để thông qua nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng; Đại hội TĐYN tỉnh Đắk Nông lần thứ IV được tổ chức với sự tham dự của trên 500 đại biểu; Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện, xử lý đối tượng chuyên làm giả các loại giấy tờ, bằng cấp...
Viết bình luận mới