HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Vấn đề - Sự kiện tuần 4 tháng 2 năm 2017
  • 24/02/2017 18:18
  • Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề về đạo đức, phong cách của Bác; Ký kết chương trình hợp tác về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn làm việc với Sở Tài chính; Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016; Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016; Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Krông Nô; Nỗ lực trong phân giới cắm mốc; Cựu chiến binh làm theo Bác phong cách nêu gương... là những nội dung chính chương trình tuần 4 tháng 2 năm 2017.
Viết bình luận mới