HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Vấn đề-Sự kiện tuần 4 tháng 10 năm 2018
  • 26/10/2018 16:28
  • Vấn đề-Sự kiện tuần 4 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị; Tháng 10, nhiều lĩnh vực kinh tế tăng trưởng khá; Đại hội Hội Doanh nhân trẻ; Đầu tư hơn 30 tỷ đồng, nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 28; Giới thiệu 28 ý tưởng tại Ngày phụ nữ khởi nghiệp; Làm giàu từ nuôi gà lai chọi và heo rừng lai; Thiếu giáo viên-Hệ lụy.
Viết bình luận mới