HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Vấn đề-Sự kiện tuần 3 tháng 9 năm 2018
  • 21/09/2018 18:20
  • Chương trình Vấn đề-Sự kiện tuần 3 tháng 9 năm 2018 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương cho cán bộ chủ chốt; Tổng sản phẩm nội tỉnh đạt hơn 10.300 tỷ đồng; Hội nghị kết nối tín dụng với doanh nghiệp; Nhiều hình thức gây quỹ tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em; BIDV Đắk Nông trao nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhung; Lớp học tiếng Khmer của Đại úy Ninh; Nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện chỉ thị 05.
Viết bình luận mới