HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Vấn đề - Sự kiện tuần 3 tháng 8 năm 2017
  • 18/08/2017 13:21
  • Đoàn Giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông; Công tác khuyến học, khuyến tài đạt được nhiều kết quả quan trọng; Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Krông Nô; Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới; Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh lần thứ VI năm 2017; Tín dụng tiếp tục tăng trưởng; Cần có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp rõ ràng...là những nội dung chính chương trình Truyền hình Internet ngày 18/8/2017
Viết bình luận mới