HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Vấn đề - Sự kiện tuần 3 tháng 3 năm 2017
  • 17/03/2017 16:24
  • Triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT năm 2017; Hội nghị trực tuyến toàn xác định chỉ số hài lòng của người dân; Triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại năm 2017; Trình UNESCO công nhận danh hiệu công viên địa chất Krông Nô; Công bố xã Nhân Cơ đạt chuẩn nông thôn mới; Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết HĐND tỉnh; Tái hiện nghi lễ truyền thống các dân tộc Tây Nguyên...là những nội dung chính chương trình tuần 3 tháng 3 năm 2017.
Viết bình luận mới